Resultaten stoelmassage en tips preventie CANS gerelateerde aandoeningen

Inleiding

In dit artikel presenteren we onderzoeksresultaten van de inzet van Stoelmassage. Tevens geven we tips voor preventie van CANS gerelateerde aandoeningen.

Met stoelmassage is een afname van CANS (RSI) klachten te behalen bij meer dan 60% van de mensen.
Hierbij daalt het klachtenniveau met gemiddeld > 50%.

Onderstaande resultaten zijn behaald bij bedrijven die variërend van 1 x per week, per twee weken of per maand een stoelmassage aanbieden aan hun medewerkers.

Onderzoeksresultaten Universiteit Maastricht

 • 63% van de mensen constateert een afname in CANS (RSI) klachten
 • Het klachtenniveau daalt gemiddelde met 52%
 • 67% van de mensen constateert een afname in spanningsklachten
 • Het klachtenniveau daalt gemiddelde met 59%
 • Effecten al merkbaar na 3 stoelmassages

Onderzoeksresultaten Joy Fang

 • Bij 30,4% van de deelnemers zijn alle CANS (RSI) klachten verdwenen
 • 79,9% constateert een toename concentratievermogen
 • 87,5% constateert een afname in spanningsklachten

Onderzoeksresultaten Drs. F. de Bresser, Dr. C. Joling en Dr. I. Houkes

 • Psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat significant verminderd.

Onderzoeksresultaten ziekenhuispersoneel

 • Verbetering humeur
 • Afname spanning- en pijnklachten
 • Toename algeheel gevoel van ontspanning

Onderzoeksresultaten University of Miami

 • Toename alertheid
 • Afname werkstress

Tips voorkomen CANS gerelateerde klachten

CANS staat voor: Complaints of Arm Neck and/or Shoulder.
Het is de recente benaming voor RSI: Repetitive Strain Injury.

Heb je last van pijn of onaangename, dove gevoelens of tintelingen? Bijvoorbeeld tussen je schouderbladen, rond je schouderspieren of elleboog? Of in je onderarm, pols of vingers? Dan is er een kans dat je last hebt van RSI / CANS.

Preventie van RSI /CANS: de 5 W’s benadering

Voorkom CANS met de 5 W’s benadering. Let op je:

 • werkhouding
 • werktijden
 • werkplek
 • werkdruk
 • werktaken.

Werkhouding
Je werkhouding is van groot belang. Kijk hier eens kritisch naar. Ben je ontspannen of juist gespannen? Zit je verkrampt?

Werktijden
Je loopt het risico om ongemerkt te lang door te werken. Het is van groot belang om pauzes te nemen:

 • korte pauze om de tien minuten (leg bijvoorbeeld twintig seconden de handen op schoot);
 • ieder half uur een pauze van een paar minuten;
 • neem bij beeldschermwerk na twee uur een pauze van tien minuten;
 • neem tenminste een half uur pauze achter elkaar per dag;
 • werk niet langer dan 6 uur per dag achter de pc, en niet langer dan 2 uur achter een laptop.

Werkplek
Zorg ervoor dat je werkplek is afgestemd op de taken die je uitvoert. Zijn je stoel en bureau voor jou passend in te stellen?

Werkdruk
Een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van klachten zijn een hoge werkdruk door te hoge eisen en verwachtingen. Zorg ervoor dat je je werkzaamheden goed organiseert en structureert. Doe bijvoorbeeld een training in timemanagement.

Werktaken
Zorg voor voldoende afwisseling in je werkzaamheden. Wissel routinematige taken af met moeilijke, meer belastende taken.